Την συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο PHOENI2X ανακοίνωσε η ΔΕΗ στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας.

Το PHOENI2X είναι χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe και – όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση – έχει στόχο να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα ευέλικτο πλαίσιο ασφάλειας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η υγεία, μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης, του αυτοματισμού και ανταλλαγής πληροφοριών.

Στο πλαίσιο του έργου, η ΔΕΗ ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος Advanced Metering Infrastructure ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής παροχή υπηρεσιών. Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει διάφορους τομείς, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, η βελτιστοποίηση των δικτύων και οι έξυπνες λύσεις για το ηλεκτρικό δίκτυο και την αποθήκευση ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της τρίτης συνάντησης των φορέων που συμμετέχουν, η ομάδα της Διεύθυνσης Συντονισμού Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΔΕΗ παρουσίασε την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε θέσεις του δικτύου, την αξιολόγηση των κινδύνων, τα σενάρια επίθεσης και η ενσωμάτωση των εργαλείων του PHOENI2X για πρόληψη, ανίχνευση και αντίδραση στα σενάρια απειλών στην ενέργεια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του PHOENI2X έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου 

Στο έργο PHOENI2X συμμετέχουν περισσότεροι από 15 κυβερνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, και εταιρείες από 8 χώρες της Ευρώπης, με συντονιστή του έργου το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ