Home / ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / IPOs: Κατά 45% μειώθηκαν το 2022, έπειτα από μία χρονιά-ρεκόρ

IPOs: Κατά 45% μειώθηκαν το 2022, έπειτα από μία χρονιά-ρεκόρ

Κατά 45% μειώθηκε ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών σε παγκόσμιο επίπεδο  το 2022, ενώ κεφάλαια που αντλήθηκαν μειώθηκαν κατά 61% σε ετήσια βάση. Πάντως, σύμφωνα με την EY, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με την προ-πανδημίας περίοδο.  
Μετά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2021, η παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών υποχώρησε σημαντικά το 2022. Με μόνο 1.333 δημόσιες εγγραφές να συγκεντρώνουν 179,5 δισ. δολάρια, η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 45% και 61% ως προς τον αριθμό των συμφωνιών και τα έσοδα, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. Καθώς το μέσο μέγεθος των συναλλαγών περιορίστηκε λόγω των μειωμένων αποτιμήσεων και της κακής απόδοσης των χρηματιστηρίων, το 2022 ήταν μικρότερος και ο αριθμός μεγάλων δημόσιων εγγραφών. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της τελευταίας έκδοσης της έρευνας της ΕΥ, Global IPO Trends 2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η παγκόσμια δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών επηρεάστηκε από την αυξημένη αστάθεια και άλλες δυσμενείς συνθήκες των αγορών, σε συνδυασμό με τις απογοητευτικές επιδόσεις πολλών δημόσιων εγγραφών που ολοκληρώθηκαν το 2021. Σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και αυξανόμενων επιτοκίων, οι επενδυτές δεν έδειξαν ενδιαφέρον για νεοεισερχόμενες εταιρείες και στράφηκαν σε επενδυτικές επιλογές με μικρότερο ρίσκο. Για τους ίδιους λόγους, η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών υποστηριζόμενων από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς παρουσίασε απότομη πτώση κατά 77% και 93% ως προς τον αριθμό και τα έσοδα, αντίστοιχα. Οι περισσότερες εταιρείες εξαγορών ειδικού σκοπού (Special Purpose Acquisition Company – SPAC) που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο μετά τα τέλη του 2020 πλησιάζουν, επίσης, τη λήξη της διετούς διάρκειάς τους, και πρέπει τώρα, είτε να βρουν έναν στόχο για να συγχωνευτούν, είτε να επιστρέψουν τα έσοδα από τη δημόσια εγγραφή στους επενδυτές τους. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με το 2021, ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2019, πριν από την πανδημία.
Παρότι η δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών ήταν, ως επί το πλείστον, μειωμένη σε όλους τους τομείς, ορισμένοι κλάδοι και γεωγραφικές περιοχές σημείωσαν μια μέτρια βελτίωση των επιδόσεών τους. Ο τομέας της τεχνολογίας συνέχισε να προηγείται, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου των συναλλαγών, ενώ ο τομέας της ενέργειας κυριάρχησε ως προς τα έσοδα, με ποσοστό 22% το 2022. Ο μέσος όρος των αντληθέντων κεφαλαίων το 2022 είναι 45% υψηλότερος από το 2021, λόγω των υψηλών αποτιμήσεων των μεγάλων δημόσιων εγγραφών που πραγματοποιήθηκαν φέτος στον κλάδο της ενέργειας. Ορισμένες αγορές, όπως αυτή της ηπειρωτικής Κίνας, της Μέσης Ανατολής και ορισμένων χωρών της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), είχαν σχετικά καλές επιδόσεις παρά τη σημαντική παγκόσμια υποχώρηση. 

Συνολικές επιδόσεις ανά γεωγραφική περιοχή 
Η δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο μειώθηκε σημαντικά, φθάνοντας σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την κορύφωση της μεγάλης ύφεσης, καταγράφοντας χαμηλό 13 ετών ως προς τον αριθμό και 20 ετών ως προς τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν από την αστάθεια και τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την καταπολέμηση του πληθωρισμού. Τόσο ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών, όσο και τα έσοδα σημείωσαν πτώση, με 130 συμφωνίες να συγκεντρώνουν εννέα δισ. δολάρια, καταγράφοντας μείωση κατά 76% και 95%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση. 
Στην αγορά Ασίας – Ειρηνικού πραγματοποιήθηκαν 845 δημόσιες εγγραφές, που συγκέντρωσαν 120,6 δισ. δολάρια, καθώς η περιοχή δέχθηκε μικρότερο πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική ύφεση και τις γεωπολιτικές εντάσεις, αντιπροσωπεύοντας το 63% των συμφωνιών και το 67% των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν παγκοσμίως το 2022. Η ηπειρωτική Κίνα αναμένεται να σημειώσει ακόμη ένα ρεκόρ μέχρι το τέλος του 2022, με την υψηλότερη ετήσια άντληση κεφαλαίων.
Στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής Ινδίας και Αφρικής (EMEIA), οι δημόσιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 53% και 55% ως προς τον αριθμό και τα έσοδα, αντίστοιχα, με 358 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν 49,9 δισ. δολάρια. Παρότι η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 78%, λόγω της γεωπολιτικής αναταραχής στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική σημειώθηκε αύξηση κατά 115% ως προς τα έσοδα, καθώς η περιοχή επωφελήθηκε από την ολοκλήρωση μεγάλων δημόσιων εγγραφών στον ενεργειακό και άλλους κλάδους. Στην περιοχή EMEIA πραγματοποιήθηκαν, επίσης, πέντε από τις 10 μεγαλύτερες δημόσιες εγγραφές φέτος.
Προοπτικές για το 2023 
Για το 2023, υπάρχει μια ισχυρή δεξαμενή πιθανών δημόσιων εγγραφών στον ορίζοντα, σύμφωνα με την EY. Παρότι η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών θα παραμείνει πιθανότατα περιορισμένη, τουλάχιστον κατά το πρώτο τρίμηνο, φαίνεται να υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες ώστε οι δημόσιες εγγραφές παγκοσμίως να ανακτήσουν μεγαλύτερη δυναμική έως το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί και πάλι η αγορά: θετικό κλίμα και άνοδος στις επιδόσεις του χρηματιστηρίου, χαμηλότερος πληθωρισμός και τερματισμός των αυξήσεων των επιτοκίων, χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων και μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία.
Πολλές υποψήφιες, για δημόσια εγγραφή εταιρείες, εξακολουθούν να υιοθετούν στάση αναμονής, για το κατάλληλο παράθυρο ευκαιρίας. Προς το παρόν, οι επενδυτές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται περισσότερο στα θεμελιώδη μεγέθη μιας εταιρείας, όπως η αύξηση των εσόδων, η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές, και όχι μόνο στις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη.
Καθώς υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης της τιμής της μετοχής των εταιρειών μετά τη δημόσια εγγραφή και της επικοινωνίας των στρατηγικών τους για θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), οι επενδυτές θα εξετάζουν επίσης ολοένα και περισσότερο την ατζέντα ESG της υποψήφιας για δημόσια εγγραφή εταιρείας.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική αβεβαιότητα και η αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων, και η αρνητική πορεία των χρηματαγορών, ήταν λογικό να επηρεάσουν αρνητικά τις δημόσιες εγγραφές σε ολόκληρο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, στην περιοχή μας. Οι επιχειρήσεις που εξετάζουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο θα πρέπει να αναμένουν τη βελτίωση του κλίματος που ενδέχεται να έρθει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023, και να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική τους για θέματα ESG, καθώς αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς παράγοντες που εξετάζουν οι επενδυτές». 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

Πηγή

About moneyreview