Home / Οικονομία / Το σχέδιο για τα ακίνητα του Δημοσίου

Το σχέδιο για τα ακίνητα του Δημοσίου

Μία ακόμη απόπειρα, αλλά αυτή τη φορά με τη βοήθεια επαγγελματιών του ιδιωτικού τομέα, για την ενδελεχή καταγραφή της αξίας των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Δημοσίου ξεκινάει τον Δεκέμβριο από το Υπερταμείο. Στόχος είναι αφενός η αποτίμηση των περίπου 70.000 δικαιωμάτων επί ακινήτων που ελέγχονται από την Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και αφετέρου η επιλογή μοντέλου ανά κατηγορία και γεωγραφική περιοχή για την αξιοποίησή τους. Είτε αυτή αφορά πώληση είτε μακροχρόνια παραχώρηση, είτε ακόμα και εκχώρηση για κοινωφελείς σκοπούς ή χρήση από το Δημόσιο. Το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) εντός των επόμενων δύο εβδομάδων θα προχωρήσει στην επικύρωση της επιλογής του ανεξάρτητου ιδιωτικού συμβούλου με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο, που προέκυψε ύστερα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
Ο σύμβουλος αυτός θα διενεργήσει αρχικά χαρτογράφηση, ενδελεχή αξιολόγηση και εκτίμηση πεντακοσίων τίτλων ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ και κατόπιν το Υπερταμείο σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ δύναται να αυξήσει τον αριθμό των αξιολογούμενων στοιχείων σε έως και χίλια. Τα ακίνητα θα επιλεγούν με τη χρήση κατάλληλης δειγματοληπτικής βάσης με στόχο την κάλυψη όλων των πιθανών μεγεθών και κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων. Ο ιδιώτης σύμβουλος, αφού διενεργήσει διεξοδική αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων της ΕΤΑΔ σε συνεργασία με το Υπερταμείο, θα επιλέξει ένα δείγμα που θα αντιστοιχεί επαρκώς στην περιπλοκότητα της κατάστασης. Πρακτικά, εξηγούν πηγές της αγοράς, πρόκειται για ένα άτυπο due diligence.

Τα πρώτα 500 ακίνητα θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί εντός τριών μηνών, δηλαδή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, και κατόπιν ο σύμβουλος θα πρέπει να εισηγηθεί μεθόδους σχετικά με τη βέλτιστη μεθοδολογία αξιολόγησης και εκτίμησης του συνόλου του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας του, όπως επίσης και σχετικά με τις προκλήσεις και προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία. Παράλληλα θα κάνει εκτίμηση των βημάτων, ενεργειών και πόρων (χρόνος, άτομα και κόστος) που απαιτούνται για τη διενέργεια της εκτίμησης του συνόλου του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης των πληροφοριών).
Το χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ περιλαμβάνει χιλιάδες τίτλους τουριστικών ακινήτων και υποδομών, όπως είναι οι μαρίνες, τα κάμπινγκ, τα χιονοδρομικά κέντρα, τα πολιτιστικά κέντρα, τα σπήλαια, τα τουριστικά περίπτερα, οι ιαματικές πηγές και τα πρώην ξενοδοχεία Ξενία, σειρά αστικών ακινήτων, αγροτικές και παραθαλάσσιες αγροτικές εκτάσεις, πρώην ολυμπιακά ακίνητα και εγκαταστάσεις, αλλά και μεγάλα εμβληματικά ακίνητα τόσο στις πόλεις όσο και σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

Στην οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2020, την πλέον πρόσφατη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της, η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα στις σχετικές λογιστικές καταστάσεις είναι εγγεγραμμένη στο 1,027 δισ. ευρώ. Ωστόσο όπως σημειώνεται στην έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, παραμένει ανοιχτή η απαίτηση της «Αττικός Ηλιος» κατά της ΕΤΑΔ για το ποσό των 568 εκατ. περίπου, πλέον τόκων από την επίδοση των αγωγών. Το συνολικό αυτό ποσό με τις προσαυξήσεις υπολογίζεται πως σήμερα υπερβαίνει τα 700 εκατ. και για αυτόν τον λόγο αναφέρεται για μια ακόμη φορά μεταξύ των δημοσιονομικών ρίσκων για την Ελλάδα και στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης: 
Η στρατηγική του Υπερταμείου και των εταιρειών του σε Real Estate, Υποδομές και Logistics
ΕΤΑΔ: Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την εκμίσθωσή ακινήτων στην Αργολίδα, Αχαΐα, Άρτα
ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για το Σάλε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα -Καϊμακτσαλάν

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

Πηγή

About moneyreview