Home / Επιχειρήσεις / ΤΙΤΑΝ: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο εννεάμηνο 

ΤΙΤΑΝ: Αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο εννεάμηνο 

Αύξηση των πωλήσεων κατά 31,6% σε 1.661,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022, με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ανακοίνωσε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Ακόμη το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πωλήσεων. 

Ο όμιλος κατέγραψε ακόμη ανάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε 95,4 εκατ. ευρώ, 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 234,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021. 
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 89,1 εκατ. ευρώ έναντι 81,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%.

Οι επενδυτικές δαπάνες για έργα ανάπτυξης και από-ανθρακοποίησης ανήλθαν σε €158 εκ. για τους πρώτους εννέα μήνες. Η εταιρεία σημειώνει ακόμη επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες αγορές.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη προγνωστική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας. 
Η επιτυχής εισαγωγή προϊόντων μειωμένου CO2 στην αγορά της Αμερικής έφερε συνολική αύξηση των πράσινων προϊόντων και λύσεων στο 19% του συνολικού όγκου πωλήσεων. 
Επενδύσεις 158 εκατ. ευρώ 
Ο όμιλος εστιάζει σε επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την βελτίωση των δυνατοτήτων εφοδιασμού και διανομής και την χρήση καυσίμων με χαμηλότερη περιεκτικότητά σε διοξείδιο του άνθρακα. 
Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 158,1 εκατ. ευρώ και λόγω αυξημένων πωλήσεων και πληθωρισμού το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 157,5 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου είναι υψηλότερος κατά 177 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 ενώ αναμένεται να μειωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. 
Ο Όμιλος δεν έχει ανάγκες αναχρηματοδότησης μέσα στην επόμενη διετία και περισσότερο από το 80% του δανεισμού είναι είτε σε σταθερά επιτόκια είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις αντιστάθμισης. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες 2022 διαμορφώνεται σε 26,6 εκ. ευρώ, περίπου 1,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με το 2021.
Οι επιδόσεις ανά αγορά 
Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ αναφέρει πως όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστάθμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και μεταφορών. 
Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδοφορία σε κάποιες από τις αγορές. 
Η μακροοικονομική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία
Ειδικότερα, 
ΗΠΑ: Συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά του Ομίλου τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και κερδοφορίας. Κατά το τρίτο τρίμηνο οι δραστηριότητες του Τιτάνα στις ΗΠΑ κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα χάρη στη συνεχιζόμενη δυναμική πορεία της αγοράς, επιτρέποντας την επιτυχή αύξηση των τιμών προκειμένου να αντισταθμιστεί η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους. Η Φλόριντα παρουσιάζει ένα ακμάζον επιχειρηματικό περιβάλλον, ωφελούμενη από τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα νέων επενδύσεων, την υψηλότερη αύξηση θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη σε δημογραφικό και σε οικονομικό επίπεδο. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αγορά παραμένουν σταθεροί κατά το τρίτο τρίμηνο, καθώς η οικονομία της Φλόριντα συνέχισε να κινείται ανοδικά ενώ οι επιπτώσεις στις δραστηριότητές μας από τον τυφώνα Ίαν ήταν περιορισμένες. Τα επενδυτικά προγράμματα υποδομών συνέχισαν να υλοποιούνται, ενώ αυξήθηκε και η ζήτηση για δομικά υλικά που χρησιμοποιούνται σε θαλάσσιες εφαρμογές. Η άνοδος στον κλάδο κατοικίας και η δραστηριότητα στον κλάδο υποδομών στήριξαν τη ζήτηση στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες. Συγχρόνως, ο Όμιλος συνεχίζει το πρόγραμμα επενδύσεων στοχεύοντας την αξιοποίηση της αναμενόμενης -για τα επόμενα χρόνια- ανάπτυξης της αγοράς, αυξάνοντας την παραγωγικότητα, βελτιώνοντας τη λειτουργική αποδοτικότητα και ενισχύοντας τα logistics. Οι πωλήσεις τσιμέντου Τύπου IL (χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα) αυξήθηκαν περαιτέρω και αγγίζουν πλέον σχεδόν το 100% των συνολικών πωλήσεών μας στις ΗΠΑ. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, σημειώθηκαν αυξήσεις στις τιμές, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της κερδοφορίας μετά την πτώση που σημειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι και διαμορφώθηκαν σε €63,5 εκ. έναντι €43,2 εκ. Σε δολάρια ΗΠΑ η αύξηση ήταν της τάξεως του 25,6%. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ, ωφελούμενες από το ισχυρό αμερικανικό δολάριο, αυξήθηκαν κατά 31,7% σε €963,3 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €130,4 εκ. έναντι €126,7 εκ., σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σχέση με το 2021.
Ελλάδα & Δυτική Ευρώπη: Οι τάσεις στην εγχώρια ελληνική αγορά παρέμειναν θετικές, στους ίδιους ρυθμούς με αυτούς που ήδη υπήρχαν κατά τη διάρκεια του έτους. Οι πωλήσεις συνέχισαν να κινούνται ανοδικά, ενώ οι αυξήσεις των τιμών συνέβαλαν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους, αποκαθιστώντας τα περιθώρια κερδοφορίας. Όσον αφορά τις εξαγωγές, δεδομένης της δυναμικής των εξαγωγικών μας προορισμών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, υλοποιήθηκαν με επιτυχία αυξήσεις τιμών, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα κόστη παραγωγής και μεταφοράς. Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ενισχύουν την αγορά, ενώ ταυτόχρονα προχωρά και η υλοποίηση άλλων μεγάλων έργων υποδομής. Χάρη στις νέες μονάδες έτοιμου σκυροδέματος, οι οποίες εξυπηρετούν τα μεγάλα εργοτάξια, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την παρουσία μας στις αγορές που βρίσκονται κοντά σε αναπτυσσόμενες αστικές περιοχές. Συγχρόνως, πρωτοβουλίες με στόχο την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και του κόστους παραγωγής για την αντιμετώπιση της  μεταβλητότητας που του κόστους εισροών, βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι πωλήσεις για την Ελλάδα και τη Δυτική Ευρώπη κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 αυξήθηκαν κατά 20,9% σε €235,1 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €23,6 εκ. έναντι €20,4 εκ., σημειώνοντας αύξηση 15,4%. 
Νοτιοανατολική Ευρώπη: Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες αποτυπώνονται άμεσα στις πολύ υψηλότερες τιμές ενέργειας, επηρέασαν τις αγορές μας, με αποτέλεσμα η δραστηριότητα κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, λόγω της περιορισμένης προσφοράς στην περιοχή, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση των πωλήσεων ενώ διαμορφώθηκαν οι απαιτούμενες συνθήκες για την αύξηση των τιμών σε όλες τις αγορές. Τα μεγάλης κλίμακας αναπτυξιακά έργα στην αγορά κατοικίας ενισχύουν την αγορά και αντισταθμίζουν την υποχώρηση που  σημειώθηκε στα μικρής κλίμακας έργα του ιδιωτικού τομέα. Η διάθεση προϊόντων τσιμέντου με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα συνεχίστηκε στις περισσότερες χώρες κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, παράλληλα με τις επενδύσεις στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χάρη στις οποίες ο  ομιλος βελτιώνει την αποδοτικότητά του και αντιμετωπίζει τις πιέσεις από τα αυξημένα κόστη. Οι πωλήσεις στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά το εννεάμηνο του 2022 αυξήθηκαν κατά 29,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2021 και ανήλθαν σε €278,4 εκ., ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,0% και διαμορφώθηκαν στα €65,6 εκ.
Ανατολική Μεσόγειος: Στην Αίγυπτο η αγορά τσιμέντου συνέχισε να κινείται ανοδικά με ρυθμό 4%, αποτυπώνοντας τις αυξημένες ανάγκες της χώρας για έργα υποδομής και για κατοικίες, παρά τις μακροοικονομικές δυσκολίες που πλήττουν την εγχώρια αγορά. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τιμές εξακολούθησαν να αυξάνονται. Παράλληλα, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη ένα έτος την εφαρμογή του  μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής, αυξάνοντας παράλληλα τις επιτρεπόμενες επιμεριζόμενες ποσότητες για όλους τους παραγωγούς. Συνεχίσαμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας περισσότερους τύπους ανάμεικτου τσιμέντου ενώ επιταχύναμε τις επενδύσεις για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Η Τουρκία αντιμετωπίζει μια σοβαρή μακροοικονομική κρίση, η οποία επιδεινώνεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν σήμερα στον υπόλοιπο κόσμο. Δεδομένων των συνθηκών, οι πωλήσεις τσιμέντου στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν, καθώς τα κρατικά έργα έχουν  επιβραδυνθεί και γενικότερα η επενδυτική δραστηριότητα έχει μειωθεί. Οι επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων εξακολουθούν να θεωρούνται μια ασφαλής επιλογή για την τοποθέτηση κεφαλαίων και, ως εκ τούτου, στηρίζουν τη δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο. Η κυβέρνηση θέσπισε επίσηςένα πρόγραμμα επιδότησης της κατασκευής κατοικιών, το οποίο θα ενισχύσει την κατανάλωση τσιμέντου. Οι εξαγωγές παρέχουν μια σταθερή αγορά για τη χώρα και πρόσφατα ο Όμιλος ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία ένα νέο εξαγωγικό σταθμό στο λιμάνι της Σαμψούντας στη Μαύρη Θάλασσα, από τον οποίο άρχισαν ήδη με επιτυχία οι εξαγωγές τσιμέντου προς τις ΗΠΑ. Οι αυξήσεις των τιμών συνεχίζονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα μεταβαλλόμενα επίπεδα κόστους. Από τον Ιούνιο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ εφαρμόζει στις δραστηριότητές του στην Τουρκία το ΔΛΠ 29 για τις υπερπληθωριστικές οικονομίες. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 οι πωλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώθηκαν στα €185,0 εκ., καταγράφοντας αύξηση 51,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €15,0 εκ. έναντι €3,5 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο το 2021. 
moneyreview.gr
 
 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

Πηγή

About moneyreview