Η Υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας, Μάρτα Τεμίδο, προήδρευσε σήμερα και για πρώτη φορά άτυπης τηλεδιάσκεψης με των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την αξιολόγηση την πορεία της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας και της διάθεσης των εμβολίων στα διάφορα κράτη μέλη.