Home / Ειδήσεις / Ταμείο Ανάκαμψης: Πρόσκληση για φθηνα δάνεια

Ταμείο Ανάκαμψης: Πρόσκληση για φθηνα δάνεια

Να αξιοποιήσουν το ταχύτερο δυνατό τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» προέτρεψαν τους επιχειρηματίες οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης και Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.Μπαίνουμε σε περίοδο αυξημένων επιτοκίωνΠροχωρώντας στην εξειδίκευση της λειτουργίας του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου σε συνδυασμό με τους πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» οι δύο υπουργοί είπαν ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο αυξημένων επιτοκίων. Αυτό σημαίνει πως τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποκτούν ιδιαίτερη αξία και έχει μεγάλη σημασία η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις θα ανταποκριθούν σ’ αυτό το εργαλείο.Η πλατφόρμα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων για δανειακή χρηματοδότηση είναι ενεργή (https://rrf-gobeyond.gr/welcome). Μάλιστα, ήδη, πάνω από 600 επενδυτικά σχέδια βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, εκ των οποίων 20 συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ έχουν υποβληθεί επισήμως.Έχει σημασία όλες οι επιχειρήσεις που έχουν επενδυτικά σχέδια και τραπεζικό προφίλ να αξιοποιήσουν, το ταχύτερο, αυτό το εργαλείο. Τα δάνεια που παρέχονται, σήμερα, από τα συνεργαζόμενα, με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πιστωτικά ιδρύματα, έχουν επιτόκιο ύψους 0,35%. Αυτό ισχύει μέχρι να εξαντληθεί το πρώτο 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο είχαμε δανειστεί με πέρα πολύ χαμηλό επιτόκιο από την Κομισιόν. Όταν εξαντληθεί αυτό θα πάμε σε μία άνοδο του επιτοκίου, λογική στην πρώτη φάση και πολύ μεγαλύτερη στη δεύτερη φάση.Για να έχουμε μία αίσθηση τί επιτόκια θα έχουμε μπροστά μας στην επόμενη φάση, η Γερμανία που δανειζόταν με -0,40% πριν από 1 χρόνο περίπου, σήμερα είναι στο 1,7% και η Γαλλία που είναι κοντά εκεί που δανείζεται η Κομισιόν είναι στο 2,2-2,3% στην παρούσα φάση, εξήγησε ο κ. Σκυλακάκης.Πέραν όμως του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχουν και οι πόροι του νέου αναπτυξιακού νόμου που αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επομένων ημερών. Και ο συνδυασμός των δύο χρηματοδοτικών εργαλείων  δημιουργεί τις συνθήκες για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής ενίσχυσης στα επενδυτικά σχέδια.Διαβάστε επίσης Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου μέχρι το τέλος της χρονιάςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει αύριο το τομεακό πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση με προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ, το οποίο ανοίγει  και το δρόμο για την προκήρυξη των 13 θεματικών καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ.Ακόμα και οι τράπεζες που έχουν λάβει μία δόση από το ΤΑΑ, δεν διασφαλίζουν πως θα «τρέξει» με επιτόκιο 0,35%. Θα παρακολουθούμε από την πλατφόρμα και όταν εξαντληθούν τα πρώτα 1,6 δισ. ευρώ, θα γίνει η αλλαγή επιτοκίου, ανεξαρτήτως σε ποια δόση είναι οι τράπεζες -στην πρώτη ή στη δεύτερη. Επιπρόσθετα, θα ανακοινώνουμε την απορρόφηση των δανειακών πόρων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων.Υπάρχουν τρία επιτόκια που έχουν σημασία:1.       Το επιτόκιο του ΤΑΑ που είναι στο 0,35% και -όπως προανέφερα- θα αυξηθεί στην πορεία2.       Το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·         Καθορίζεται με βάση την ανακοίνωση της ΕΕ αριθ. 2008/C 14/02.·         Το επιτόκιο αναφοράς αποτελείται από το βασικό επιτόκιο προσαυξημένο με τα περιθώρια της ως άνω ανακοίνωσης, ανάλογα με τη βαθμολογία της οικείας επιχείρησης και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις.Άρα επιτόκιο αναφοράς = βασικό επιτόκιο + δανειακό περιθώριο·         Το βασικό επιτόκιο έχει ως βάση υπολογισμού το ετήσιο επιτόκιο ΙΒOR. Μπορεί να αναζητηθεί στον σύνδεσμο:https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_enΣτην παρούσα φάση το επιτόκιο βάσης είναι: ·         Τα περιθώρια όπως ορίζονται στην ανακοίνωση 2008/C 14/02, είναι: Παραδείγματα–          Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς επιχείρησης με rating ΒΒΒ και συνήθεις εξασφαλίσεις, για δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί τον Ιούλιο 2022:Επιτόκιο αναφοράς = 0.02 + 1.00 = 1.02%–          Υπολογισμός επιτοκίου αναφοράς επιχείρησης με rating Β και υψηλές εξασφαλίσεις, για δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί τον Ιούλιο 2022:Επιτόκιο αναφοράς = 0.02 + 2.20 = 2.22%1.       Το εμπορικό επιτόκιο για τις ίδιες επιχειρήσειςΟι επιλέξιμες δαπάνες για δανειοδότηση από το ΤΑΑ περιλαμβάνουν και κεφάλαιο κίνησης, ΦΠΑ, κλπ. Επομένως, η επιλεξιμότητα για τη δανειοδότηση από το ΤΑΑ κατά κανόνα είναι ευρύτερη συγκριτικά με αυτή του Αναπτυξιακού Νόμου, όπου επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες βάσει του εφαρμοστέου άρθρου του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.Εφόσον το δάνειο ΤΑΑ χορηγηθεί με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναφοράς, δεν συνιστά κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107.1 ΣΛΕΕ και επομένως δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων κάποιου ενωσιακού κανονισμού για την χορήγηση του εν λόγω δανείου.Στην περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί δάνειο ΤΑΑ με επιτόκιο χαμηλότερο του επιτοκίου αναφοράς, τότε συνιστά κρατική ενίσχυση. Επομένως, απαιτείται να επιλέξει η επιχείρηση τον κανονισμό κρατικών ενισχύσεων που θα επικαλεστεί για την συμβατότητα της ενίσχυσης (πχ Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός, Κανονισμός de minimis, κ.λπ.), και να υποβάλει την τεκμηρίωση για την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων.Ιδιαίτερη σημασία, λόγω του χαμηλού ύψους ή της έλλειψης κρατικής ενίσχυσης, έχει το εργαλείο, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας που έχουν και τον Αναπτυξιακό νόμο, αλλά και για τις επιχειρήσεις της Αττικής, οι οποίες έχουν πολύ μικρή ή και καθόλου ενίσχυση. Οπότε, υπάρχει ένα εργαλείο που μπορούν να αξιοποιήσουν, ανάλογα με την περιοχή της Αττικής.Θα πρέπει, όπως εμείς έχουμε κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι και οι επιχειρήσεις πρέπει να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, διότι πηγαίνουμε σε μία περίοδο ραγδαίας αύξησης των επιτοκίων. Συνεπώς, η ταχύτητα είναι «κλειδί» για την επιχειρηματική επιτυχία.Ανάλυση τύπου για συνδυασμό Αναπτυξιακού – ΤΑΑΣτο πλαίσιο της δράσης δανειακής στήριξης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ανώτατο ποσό δανείου ΤΑΑ ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων για το ΤΑΑ δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 50% πρέπει να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό τουλάχιστον 30% με καθαρά εμπορικούς όρους χωρίς κρατική στήριξη και 20% ίδιους πόρους της επιχείρησης.Σε περίπτωση ενίσχυσης από τον Αναπτυξιακό Νόμο (επιδότηση ή φοροαπαλλαγή) για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο, το ποσό της ενίσχυσης αυτής αθροιζόμενο με το ποσό δανείου ΤΑΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων για το ΤΑΑ δαπανών. Επομένως:Δάνειο ΤΑΑ = (50% x Επιλέξιμος π/υ ΤΑΑ) – ποσό ενίσχυσης Αναπτυξιακού ΝόμουΜέχρι σήμερα, τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0» -φτάνουν τα 20 συνολικά- έχουν προϋπολογισμό περίπου 700 εκατ. ευρώ. Στα 264 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι δανειακοί πόροι από το ΤΑΑ. Τα ίδια κεφάλαια είναι 223 εκατ. ευρώ και τα εμπορικά δάνεια φτάνουν τα 204 εκατ. ευρώ.Πηγή ΟΤ

Πηγή

About ingr