Στα μέσα του επόμενου μήνα αναμένονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Οδηγίας για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη χρήση ορισμένων πλαστικών προϊόντων.