Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας υπέγραψαν ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με σκοπό να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας, που εξειδικεύονται στους επιστημονικούς τομείς της χημείας και της βιοχημείας.

Το μνημόνιο αυτό, αποτυπώνει την κοινή πρόθεση των δύο φορέων να συμβάλουν στη μετάβαση της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της αειφορίας, μέσω του σχεδιασμού και της ανάπτυξης χημικών ουσιών, υλικών και προϊόντων που θα είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και αειφόρα για το περιβάλλον, σύμδφωνα με σχετική ανακοίνωση. 

Στόχος της συμφωνίας των δύο πλευρών είναι να δώσουν λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας, να συμβάλουν περαιτέρω στην οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Όχημα σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί το SusChem Greece,  το εθνικό παράρτημα του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Βάθρου SusChem.

Το μνημόνιο που υπογράφηκε από τον πρύτανη του ΕΜΠ, Ανδρέα Μπουντουβή και τον πρόεδρο του ΣΕΧΒ, Αρμόδιο Γιαννίδη, προβλέπει, μεταξύ άλλων, μια σειρά δράσεων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων, όπως η από κοινού συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, η δημιουργία ομάδων εργασίας και πρωτοβουλιών με τη συνεργασία των μελών των δύο εταίρων, η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, η ανάπτυξη δικτύων με άλλους εθνικούς και διεθνείς φορείς και η επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς.

Αφορμή της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αποτελεί το έργο IRISS, που δρομολογεί τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της αειφορίας των χημικών, των υλικών και των διεργασιών παραγωγής τους, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού τους.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική στα χημικά για την αειφορία και εκμεταλλεύεται τη γεωγραφική διασπορά και την εντοπιότητα των εθνικών τεχνολογικών βάθρων, όπως το SusChem Greece.

Η συνεργασία εκτείνεται στην ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τα Προηγμένα Υλικά 2030, μια πρωτοβουλία, που προάγει τον κεντρικό ρόλο των υλικών σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή πολιτική καθώς και συντελεί και στη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τις Διεργασίες για τον Πλανήτη, που αποσκοπεί στη μετάβαση σε μια κυκλική και κλίμα-θετική βιομηχανία.

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στη συγγραφή και την ενεργοποίηση του Οδικού Χάρτη Μετάβασης της ελληνικής χημικής βιομηχανίας στην εποχή της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αειφορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ