Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η Γραμματεία ΑμεΑ της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο και τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιο για θέματα ψηφιακής στρατηγικής κ. Ζαριφόπουλο.