Home / Επιχειρήσεις / Στο Ταμείο Ανάκαμψης το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής

Στο Ταμείο Ανάκαμψης το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής

Την ένταξη στο ταμείο Ανάκαμψης του έργου για τη δημιουργία εθνικού δικτύου τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) επικύρωσε με απόφασή του ο Θ. Σκυλακάκης. Το έργο της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 6 εκατ. ευρώ), που θα υλοποιήσει η Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει ως στόχο την επέκταση της κάλυψης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής που συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η επέκταση της κάλυψης για όλη την Ελλάδα του ΕΔΙΤ που λειτουργεί από το 2016 στην Ελλάδα. Το ΕΔΙΤ σήμερα αφορά στη λειτουργία 43 μονάδων τηλεϊατρικής σε μονάδες υγείας αρμοδιότητας της Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου (2η Υ.ΠΕ.), στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο καθώς και την Αττική. Η υλοποίηση του έργου αποτέλεσε «άθλο» με δεδομένες τις οικονομικές συνθήκες και το χρονικό διάστημα στο οποίο ολοκληρώθηκε (11 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση.

Το ΕΔΙΤ σήμερα, είναι ένα από τα πληρέστερα και πιο σύγχρονα έργα τηλεϊατρικής στην Ευρώπη και τον κόσμο. Έχει επίσης βραβευτεί με το βραβείο GOLD bite Awards 2016 στην κατηγορία Πρωτοβουλές / Έργα Ψηφιακής Στρατηγικής.
Σε εξέλιξη η β’ φάση
Με την περάτωση, δε των φάσεων ΙΙ (υπό ολοκλήρωση) και ΙΙΙ (υπό ανάθεση), στην 2η ΥΠΕ θα υφίστανται 66 Σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Ασθενούς (ΣΤΙΑ), 21 σταθμοί Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ), 170 σταθμοί κατ’ Οίκον περίθαλψης (ΣΚΟΠ), ένα εκπαιδευτικό κέντρο, κέντρο δεδομένων και κέντρο υποστήριξης λειτουργίας (Help Desk) που φιλοξενείται στην 2η Υ.ΠΕ.

Από την έναρξη λειτουργίας του έως σήμερα στο πλαίσιο του ΕΔΙΤ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 4.000 τηλεραντεβού με συνεχόμενα αυξητικές τάσεις τα τελευταία δύο χρόνια, 10.000 ραντεβού τηλεϊατρικής σε 10 διαφορετικές ειδικότητες με τη συνεργασία 200 πιστοποιημένων ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ.
Σε όλη την Επικράτεια
Το έργο θα αναπτυχθεί σε τρία τμήματα και θα κατανεμηθεί σε όλη την επικράτεια, δηλαδή στο σύνολο των επτά ΥΠΕ. Ως εκ τούτου, θα παρέχονται προς τους πολίτες και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετεί σε επιλεγμένες μονάδες υγείας όλης της χώρας, οι παρακάτω υπηρεσίες:

Τηλεδιάγνωση, που περιλαμβάνει τηλεσυμβουλευτική και τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά. Η τηλεσυμβουλετική αφορά στη χρήση του δικτύου τηλεϊατρικής σε περιπτώσεις που απαιτείται μία δεύτερη πιο εξειδικευμένη ιατρική γνώμη χωρίς όμως να έχει το χαρακτήρα του κατεπείγοντος. Αποτελεί με βάση τα διεθνή δεδομένα, την πιο τακτική και μαζική χρήση ενός συστήματος τηλεϊατρικής.

Για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή απαιτείται από το σύστημα να είναι σε θέση να προσφέρει ευκολία στη χρήση και την πρόσβαση και να δημιουργεί υψηλό αίσθημα εμπιστοσύνης στους ασθενείς που το χρησιμοποιούν.
Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι:
– Συστηματική παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις
– Διαγνώσεις ασθενειών που δεν εμπίπτουν στη διαδικασία του επείγοντος αλλά απαιτείται εξειδικευμένη δεύτερη γνώμη
– Παρακολούθηση ασθενών σε μετεγχειρητική φάση
– Προγραμματισμένοι έλεγχοι υγείας
– Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης (δευτεροβάθμια πρόληψη)
Η τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά αφορά στην έγκαιρη και άμεση προνοσοκομειακή περίθαλψη σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών κατόπιν απόφασης του ιατρού που διαχειρίζεται το περιστατικό (όπως λ.χ. τα καρδιακά επεισόδια) και συμβάλει στην ουσιαστική μείωση της θνησιμότητας και στη βελτίωση της πορείας του ασθενούς.
Η τηλεϊατρική για επείγοντα περιστατικά αποτελεί το 39,8% της ζήτησης υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Η εφαρμογή της έχει βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ασθενών κατά 23%.
Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι:
– Καρδιακά επεισόδια
– Ισχαιμικό Εγκεφαλικό επεισόδιο (έγκαιρη και σωστή διάγνωση για χορήγηση ενεργοποιητή του πλασμινογόνου εντός 3 ωρών από το περιστατικό).
– Υποστήριξη σε ακραία περιστατικά (π.χ. σεισμός)
– Χειρουργικές ασθένειες & φροντίδα τραυμάτων
– Ασθένειες ορθοπεδικού χαρακτήρα

Τηλεψυχιατρική, που αφορά στην επικοινωνία για θεραπευτικούς σκοπούς ή για ανταλλαγή γνωματεύσεων: μεταξύ ειδικών ιατρών, μεταξύ ειδικού ιατρού και υποστηρικτικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί κλπ), μεταξύ ειδικών ιατρών και ασθενών ή τέλος σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνουν εποπτείες

Οι τηλεσυνεδριάσεις είτε είναι υποστηρικτικές, είτε είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας.
-Πολύ σημαντικές κρίνονται οι εξ΄αποστάσεως επείγουσες αξιολογήσεις ως η μόνη εναλλακτική λύση για περιπτώσεις που εμφανίζουν τάσεις αυτοκτονίας, ανθρωποκτονίας, οξείες ψυχώσεις κλπ.
-Ιατροδικαστική τηλεψυχιατρική
-Εποπτείες ειδικευομένων ψυχιάτρων
-Παιδοψυχιατρική και οικογενειακή συμβουλευτική σε απομακρυσμένες περιοχές

Τηλεδιάσκεψη, που αφορά στην επικοινωνία των στελεχών των Μονάδων Υγείας και την οργάνωση ηλεκτρονικών συναντήσεων του Διοικητικού και Υγειονομικού προσωπικού για τακτικούς και έκτακτους λόγους.
Τηλεεκπαίδευση, που αφορά στην πληροφοριακή υποδομή εκπαίδευσης και κατάρτισης του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων. Βασικά χαρακτηριστικά της τηλεεκπαίδευσης είναι:

-η δυνατότητα «σύγχρονης» (synchronous e-learning) εκπαίδευσης χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα χρήσης του συστήματος και για «ασύγχρονη» (asynchronous) εκπαίδευση και
-η δυνατότητα διασύνδεσης του συστήματος με αίθουσα χειρουργείου ή με κάποιο επιστημονικό συνέδριο, για την αναμετάδοση (brοadcasting) με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των απομακρυσμένων επαγγελματιών υγείας (Η διασύνδεση αυτή έχει υλοποιηθεί από την κεντρική υποδομή του ΕΔΙΤ και δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος έργου).
Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι:
– Χρήση από την ακαδημαϊκή κοινότητα (Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, κλπ)
– Άμεση ενημέρωση σε επείγουσες περιπτώσεις που απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων ( πανδημικά φαινόμενα κλπ).
– Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού υγειονομικών μονάδων σε επιστημονικά ή διοικητικά θέματα.
– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ασθενών ειδικών κατηγοριών.
– Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης μέσω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (πρωτοβάθμια πρόληψη).
Κατ’ οίκον μέριμνα και παρακολούθηση για χρόνια πάσχοντες, μέσω της οικείας Μονάδας Υγείας και την υποστήριξη περιφερειακών Νοσοκομείων αναφοράς
Περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της είναι:
– Ασθενείς με χρόνιες παθήσεις εκφυλιστικού ή μη χαρακτήρα
– Ασθενείς με βαρύ ιατρικό ιστορικό, ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και αδυναμίας ή δυσκολίας πρόσβασης στη Μονάδα Υγείας της περιοχής τους
– Μικρά Περιφερειακά Ιατρεία με ανάγκη υποστήριξης από μεγαλύτερες Μονάδες Υγείας
– Ασθενείς με ανάγκη συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης
– Ασθενείς ή ηλικιωμένοι με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική φροντίδα λόγω απόστασης του τόπου διαμονής ή κινητικών προβλημάτων.
Σε δημόσια διαβούλευση
Το τεύχος διακήρυξης του έργου έθεσε σε διαβούλευση τον περασμένο Φεβρουάριο η Κοινωνία της Πληροφορίας, με την προκήρυξη του διαγωνισμού να αναμένεται το προσεχές διάστημα.
Το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με πέντε ακόμη παρεμβάσεις που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και θα επιτρέψουν το ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας.
Πρόκειται για τον εθνικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας ασθενών, το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού για τη διαχείριση του καρκίνου (συμπεριλαβανομένου του μητρώου ασθενών), τη ψηφιακή ετοιμότητα των νοσοκομείων, την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΟΠΥΥ, όπως και την αγορά 250 αδειών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης για την εκκαθάριση δαπανών.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

Πηγή

About moneyreview