Στο άνοιγμα νέων χώρων ταφής προχώρησε ο δήμος Σερρών στα Β’ κοιμητήρια, για να ταφούν τα θύματα του κορωνοϊού.