Σε εξίσωση για δυνατούς λύτες έχει μετατραπεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου.