Home / BUSINESS & FINANCE / Πληρωμές express στο νέο ΕΣΠΑ

Πληρωμές express στο νέο ΕΣΠΑ

Εντός 80 ημερών θα γίνονται οι πληρωμές στους δικαιούχους των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021/27, που έχει κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, μέσω του οποίου επιχειρείται η απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα η διάταξη για τις πληρωμές των δικαιούχων επιχειρεί να απαλλάξει τους δικαιούχους επιδοτήσεων από τις πολύμηνες καθυστερήσεις, ορίζοντας ότι «το πλήρες οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται το αργότερο 80 ημέρες μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής εκ μέρους του δικαιούχου, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων. 

Όπως προβλέπει «το ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα και το ΕΣΠΑ ΚΑΠ δεν υπόκειται σε παρακράτηση ή κατάσχεση στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν εισπράττεται οποιαδήποτε άλλη ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού που οφείλεται στους δικαιούχους».
Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η πρόνοια που είχε ισχύσει με πρωτοβουλία του αρμόδιου υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη ότι εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν οι πληρωμές έως 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ είναι ενωσιακή συμμετοχή και άλλα 5,3 δισ. ευρώ είναι οι εθνικοί πόροι. 
Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται:
– η αντιμετώπιση επιμέρους δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 
– η αποτελεσματική διάχυση των κοινοτικών πόρων, 
– η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στην έγκαιρη ωρίμανση των έργων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, 
– η εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων.
Ειδικότερα, οι καινοτομίες του σχεδίου νόμου αφορούν στη:

Θέσπιση Συμβουλίου Παρακολούθησης και Συντονισμού ΕΣΠA με αποστολή το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους. Αποτελείται από τους προέδρους των επιτροπών παρακολούθησης των Προγραμμάτων, Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς αρμόδιων Υπουργείων, εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Λογιστικής Αρχής, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ, της ΜΟΔ Α.Ε., και αντιπροσωπευτικών μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Δέσμευση ποσού από το πρόγραμμα της «Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων» για τη χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης (capacity building) με στόχο την ενδυνάμωση των «αδύναμων» δικαιούχων.

Πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες. Διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα που λειτουργούν στο περιβάλλον του ΕΣΠΑ.
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
ΕΣΠΑ: Αυξάνεται η συνολική χρηματοδότηση για εστίαση – τουρισμό
ΕΣΠΑ 2021 – 2027: Το Πάσχα οι προσκλήσεις – Πού θα δοθούν τα πρώτα χρήματα
ΕΣΠΑ: Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την πληρωμή των δικαιούχων το 2022

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News

Πηγή

About moneyreview