Μόνο το 60% του συνόλου των ξενοδοχείων της χώρας κατάφερε να λειτουργήσει την τρέχουσα τουριστική σεζόν, και αυτό για μικρό χρονικό διάστημα, όπως αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, σε έρευνα πεδίου που εκπόνησε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΙΤΕΠ).