Στην καταγραφή πέντε ισχυρισμών που διατυπώνονται και σχετίζονται με τη νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων προχώρησε το Παρατηρητήριο «fake news» της ΝΔ, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν υφίσταται εξίσωση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αυτά των Ελληνικών Πανεπιστημίων.