Home / BUSINESS & FINANCE / Νέο δ.σ. στο ΤΑΙΠΕΔ – Πρόεδρος ο Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Νέο δ.σ. στο ΤΑΙΠΕΔ – Πρόεδρος ο Αθ. Ζηλιασκόπουλος

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος από 01.08.2021 θα αναλάβει ο Δημήτριος Πολίτης. Εντεταλμένος σύμβουλος και προσωρινός Διευθυνων Σύμβουλος (μέχρι 31.07.2021) ορίστηκε ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.
Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου αποφάσισε ομόφωνα τη νέα σύνθεση του δ.σ. του ΤΑΙΠΕΔ, με άμεση ισχύ: 

⦁ Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός μέλος ⦁ Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος (από 01.08.2021)⦁ Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος (μέχρι 31.07.2021) ⦁ Λητώ Ιωαννίδου, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου⦁ Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος ⦁ Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος ⦁ Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το δ.σ. του Υπερταμείου, μοναδικού μετόχου του ΤΑΙΠΕΔ, προχώρησε «στην επιλογή ενός Διοικητικού Συμβουλίου με συλλογικά εκτεταμένη και διαφοροποιημένη εμπειρία και τεχνογνωσία, με στόχο την επίτευξη επιτυχημένων συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του Ταμείου». Ταυτόχρονα, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε να ενισχύσει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιπλέον μη εκτελεστικά μέλη.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 197 παρ.4 ν. 4389/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου «αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με σημαντική εμπειρία και γνώσεις σε κλάδους που είναι σε συνάφεια με το έργο και την αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ».
Σύμφωνα με το Υπερταμείο, για την επιλογή των νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής μελών, σε συνεργασία με δύο εξειδικευμένες εταιρείες διεθνούς κύρους, αξιολογώντας τους υποψήφιους στη βάση των κριτηρίων που είχαν προσδιορισθεί στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Με τον ν. 4799/2021 προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης στο ΤΑΙΠΕΔ της ωρίμανσης συμβάσεων που εντάσσονται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και με τον πρόσφατο νόμο 4804/2021 διευρύνθηκε ο σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να συμπεριλάβει την παροχή των υπηρεσιών ωρίμανσης, ώστε το ΤΑΙΠΕΔ να συμβάλει και αυτό στο στόχο για την επιτάχυνση των έργων στρατηγικής σημασίας για τη χώρα και να γίνει μοχλός ανάπτυξης μέσα από το νέο αυτό αντικείμενο. Οι υπηρεσίες ωρίμανσης θα παρέχονται μέσω μίας διακριτής λειτουργικής μονάδας στο ΤΑΙΠΕΔ (Project Preparation Facility/PPF), ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση από το ρόλο του για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου που προβλέπονταν με τον ιδρυτικό του νόμο 3986/2011.
Το Υπερταμείο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον κ. Λαμπίρη για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη θητεία του  στο ΤΑΙΠΕΔ καθως και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, των οποίων ολοκληρώθηκε η θητεία κα. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, κ. Άγγελο Βλάχο και κ. Γιώργο Μαρίνο, «για τη δέσμευσή τους στους στόχους του ΤΑΙΠΕΔ και τη συνεισφορά τους στο έργο του Ταμείου, η οποία συνεχίστηκε ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας».
Παράλληλα, καλωσορίζει τη νέα ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ και της εύχεται καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει το ΤΑΙΠΕΔ, τον ευρύτερο ρόλο του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας τόσο μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και της συμβολής στην εξωστρέφεια του και του ευρύτερου ομίλου της ΕΕΣΥΠ, όσο και μέσω της νέας επιχειρησιακής μονάδας του ΤΑΙΠΕΔ, αυτής του Μηχανισμού Προετοιμασίας Έργων που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και της συνέχισης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης, βασικού πυλώνα της στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ.

Money Review

Πηγή

About moneyreview