Πιστώνεται σήμερα η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 201.819 δικαιούχους.