Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου επιβλήθηκαν 450 πρόστιμα για μη τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία Covid-19, στην Κεντρική Μακεδονία, χωρίς να περιλαμβάνεται ο νομός Θεσσαλονίκης, καθιστώντας τη συγκεκριμένη περιοχή στις πρώτες θέσεις επιβολής προστίμων.