Η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής Emily O`Reilly ζήτησε σήμερα από την Κομισιόν να βελτιώσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για την αξιολόγηση των προσφερόντων για συμβάσεις που σχετίζονται με τη δημόσια πολιτική, αφού ανέθεσε σύμβαση μελέτης στην BlackRock Investment Management σε τομέα οικονομικού και κανονιστικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.