Σε οριακή εισήγηση για άρση ασυλίας βουλευτών οι οποίοι παραβίασαν τα υγειονομικά μέτρα συμμετέχοντας το καλοκαίρι σε πανηγύρια κατέληξε η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής.