Σε ξενοδοχεία και εστιατόρια τα περισσότερα χρήματα από το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων.  Η κατανομή των χρημάτων ανά νομό.