Τέσσερις δασικοί χώροι του Δήμου Πεντέλης, συνολικής έκτασης 160 στρεμμάτων αστικού πρασίνου, μπαίνουν σε διαδικασία περιβαλλοντικής αναβάθμισης και προστασίας τους.