Μια ανάσα από τα τουρκικά παράλια, δύο ώρες απόσταση από τη Ρόδο. Φτάνω στην Τήλο με προσδοκίες και μεθώ από το άρωμα των φυτών της.