Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξουν περισσότεροι πόροι και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης συνεκτικής υγειονομικής στρατηγικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφεραν  οι βουλευτές και ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την ενημέρωση της επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου για τις στρατηγικές δράσεις της Κομισιόν.