Το τρίτο τρίμηνο του 2020, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 12,5% στη ζώνη του ευρώ κατά 11,5% στην ΕΕ, κατά 2,3% στην Ελλάδα και 9,4% στην Κύπρο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσιεύθηκε από τη Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.