Σε σύγκριση με το «μερικό lockdown» που ίσχυε από την 3η Νοεμβρίου, η «σκληρή» έκδοση του που επιβλήθηκε πριν από τρεις ημέρες, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και διαρκεί μέχρι την 6η Δεκεμβρίου, επέφερε σημαντική μείωση της κινητικότητας στην Αυστρία.