Δεκατέσσερις αλλαγές φέρνουν το 2021 οι διατάξεις του ασφαλιστικού σε συντάξεις, στα όρια ηλικίας, σε εισφορές, σε παροχές σε χρήμα αλλά και σε νέα αναδρομικά.