Πώς καταγράφονται οι τιμές του Βrent και του αμερικανικού αργού.