Ποια τα σχέδια του Airbnb για την Τελετή Ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου και τι μεθόδους επεξεργάζονται οι οικοδεσπότες για συμφωνίες έξω από τις πλατφόρμες; Επίσης, πώς μπορεί κάποιος να προβλέψει τα έσοδά του τη φετινή χρονιά;