Την αντίθεσή τους στην επέκταση ή δημιουργία νέου Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών στη περιοχή εκφράζουν ο Δήμος και ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των υφιστάμενων υποδομών.