«Τα ΚΔΑΠ δεν μπορούν να αποτελούν πάρκινγκ παιδιών για να περάσει απλώς η ώρα τους μέχρι να σχολάσουν οι εργαζόμενοι γονείς, διότι η λειτουργία τους αφορά κυρίως σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού», είπε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.