Είσαι μικρή επιχείρηση και ανήκεις στον κλάδο Ho.Re.Ca.; Η περίοδος του COVID-19 επηρέασε τα έσοδα και τον ετήσιο τζίρο σου και χρειάζεσαι υποστήριξη για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της επόμενης μέρας;