Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η χαμηλότερη θέση όσον αφορά τις σχετικές δαπάνες επί του συνόλου των κοινωνικών δαπανών και την 9η σε σχετικές δαπάνες ανά κάτοικο.