Το Λονδίνο παροτρύνει τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες στη Βρετανία να προετοιμαστούν για τον τερματισμό της μεταβατικής περιόδου του Brexit που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, μέσω μίας ενημερωτικής εκστρατείας που έχει τον γενικό τίτλο: “Η νέα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου: ας ξεκινήσουμε.”