Η Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Τουρκίας ανακοίνωσε κανόνες που θα εφαρμοστούν στα αεροδρόμια καθώς η χώρα χαλαρώνει ορισμένα από τα μέτρα της κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με το πρόγραμμα εξομάλυνσης.