Τον τρόπο λειτουργία του ενισχυμένου προγράμματος InvestEU, στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας μέσω του “ταμείου ανάκαμψης”, Next Generation EU, εξήγησαν στον Τύπο τις Βρυξέλλες, οι Επίτροποι Μπρετόν και Τζεντιλόνι.