Home / Προτεινόμενα / Στις 18-19 Μαρτίου το 2ο συνέδριο για την «Κλινική Έρευνα»

Στις 18-19 Μαρτίου το 2ο συνέδριο για την «Κλινική Έρευνα»

Από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής

Αθήνα
Η κλινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία έγκαιρης πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, ιδιαίτερα στην περίπτωση των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών. Με τη βελτίωση στη διακυβέρνηση των κλινικών μελετών, οι ασθενείς μπορούν να έχουν πρώιμη πρόσβαση σε νέες θεραπείες οι οποίες δεν είναι ακόμα κλινικά διαθέσιμες, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες ασθενείς στις κλινικές μελέτες επωφελούνται υψηλής φροντίδας δωρεάν περίθαλψης εντός ενός ασφαλούς και καλά ελεγχόμενου κλινικού περιβάλλοντος.

Βεβαίως, οι κλινικές μελέτες συμβάλλουν πρωτίστως στην ανάπτυξη νέων, προηγμένων θεραπειών με την χρήση πρωτοποριακών φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων. Παράλληλα συμβάλλουν στην εξέλιξη ήδη γνωστών και εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, ενισχύοντας την βαθύτερη γνώση και τεκμηριωμένη θεραπευτική χρήση τους για τους ασθενείς.

Τα παραπάνω αναφέρει η Ιωάννα Κούκλη, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 2ου Συνεδρίου με θέμα «Κλινική Έρευνα: Αξιοπιστία και Διαφάνεια» της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου.

«Η Ελλάδα», εξηγεί η κα Κούκλη, «διαθέτει όλα τα εχέγγυα προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η κλινική έρευνα. Σκοπός του Συνεδρίου μας είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη των κλινικών μελετών μέσα από το τρίπτυχο “διακυβέρνηση – αξιοπιστία – διαφάνεια”. Έτσι, σε αυτή τη διοργάνωση, για πρώτη φορά εντοπίζεται η παράμετρος της βελτίωσης της αξιοπιστίας και της διαφάνειας ως δείκτης που μπορεί να συντελέσει σημαντικά στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Από αυτή την αφετηρία, μέσα από το συνέδριο επιδιώκουμε να συνθέσουμε τις απόψεις επιστημόνων – ερευνητών από την βιοϊατρική κοινότητα, με τους επιστήμονες των αρχών και με τους εκπροσώπους θεσμικών φορέων και ενώσεων ασθενών, ώστε να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών δεοντολογικά και μεθοδολογικά για την επιστημονική αξία τους».

Σκοπός του συνεδρίου είναι η διενέργεια ενός εποικοδομητικού διαλόγου αναφορικά με την περαιτέρω εξέλιξη των κλινικών μελετών στην Ελλάδα και τους τρόπους προώθησης της άριστης κλινικής πρακτικής στη χώρα μας.

Έχουν προσκληθεί ως ομιλητές εκπρόσωποι τΕΛΕΦΙων αρχών, διοικητικοί παράγοντες νοσοκομείων, ιατροί – ερευνητές, επιθεωρητές GCP και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών.

Το συνέδριο αποτελείται από τρεις βασικές θεματικές ενότητες (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης), με αναφορές σε θέματα βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και οργάνωσης νοσηλευτικών δομών, άσκησης ορθής κλινικής πρακτικής (GCP) και επίδειξης διαφάνειας στη διεξαγωγή των κλινικών μελετών.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα.

Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι:
• Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση.
• H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της.
• Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
• Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων.
• Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς, χημικούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ.

health.in.gr

About Kostas Athanasoulis

Kostas Athanasoulis