Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει το κονδύλιο για το πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης για πανδημία (PEPP) κατά 600 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 1.350 δισεκατομμύρια ευρώ, για να διευκολύνει περαιτέρω τη γενική στάση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις συνθήκες χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία, ειδικά για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.