Από την οικολογική χαρτογράφηση προέκυψαν χάρτες επικινδυνότητας ανά περιοχή, που αποτύπωσαν την πιθανότητα εκτεταμένης ή περιορισμένης εκκόλαψης για κάθε γένος κουνουπιού.