Home / Ειδήσεις / Πολυνομοσχέδιο: Τι θα ζήσουμε μετά την ψήφισή του.

Πολυνομοσχέδιο: Τι θα ζήσουμε μετά την ψήφισή του.

Τι ξημερώνει η επόμενη μέρα στην καθημερινότητα των πολιτών. Το Πολυνομοσχέδιο, φέρνει νέο φορο-τσουνάμι, κατασχέσεις καταθέσεων και αυστηρά πρόστιμα για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Νέα φοροκαταιγίδα, κατασχέσεις καταθέσεων, επιβολή αυστηρών προστίμων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, καθώς και μια σειρά από άλλα μέτρα – φωτιά φέρνει για το σύνολο των πολιτών η επόμενη μέρα της ψήφισης από τη βουλή, με 154 ναι, του πολυνομοσχεδίου – σκούπα που ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα ποσό που δύσκολα θα ξεχάσουν οι Έλληνες, αφού η εκταμίευσή του συνοδεύεται από μέτρα που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά τις ζωές όλων, στρώνοντας το χαλί για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα.

Από τη μέγγενη του πολυνομοσχεδίου δεν ξεφεύγει σχεδόν κανείς, αφού το πλήγμα που θα επιφέρει θα είναι βαρύ για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Πρόστιμα και κατασχέσεις

Με προμετωπίδα τη φορολογία και σημαία της κυβέρνησης την πάταξη της φοροδιαφυγής, το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από τη βουλή περιλαμβάνει μέτρα καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, αλλά και την επιβολή βαριών ποινών σε διαπιστωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει μέτρα, όπως η αυτόματη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων έως και στο 100%, σε περίπτωση που δεν αποδοθεί ΦΠΑ άνω των 150.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για παραβάσεις, προβλέπονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις μετά από μηνυτήρια αναφορά της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ενώ η ποινική διαδικασία ορίζεται πως δεν επηρεάζεται από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής.

Ως προς το ΦΠΑ στη περίπτωση που δεν εκδοθεί απόδειξη ή εκδοθεί ανακριβές στοιχείο το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο.

Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται στην περίπτωση που διαπιστώνεται υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ με αποτέλεσμα να αποδίδονται στο δημόσιο μικρότερα ποσά φόρου από τα αναλογούντα.

Στην περίπτωση που κάποιος ανοίξει επιχείρηση ή γενικότερα ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς να έχει υποβάλλει δήλωση έναρξης εργασιών, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόστιμο ίσο με το 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε προβλέπεται και σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ το οποίο εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ.

Ανάλογο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

Στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

Με το Πολυνομοσχέδιο, ορίζεται ως έγκλημα η φοροδιαφυγή στις παρακάτω περιπτώσεις:

– προκειμένου ο δράστης να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη,

– προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές,

– προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτό.

Όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

Ειδικά, όποιος εκδίδει ή αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, τιμωρείται:

α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ

β) με κάθειρξη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.

(Πηγή φωτογραφίας: (Sooc.gr)

Πηγή: http://news247.gr/

About gus_maverick

gus_maverick