Μπορεί οι φετινές βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να κινήθηκαν με αρνητικό πρόσημο ωστόσο υπάρχουν παιδιά που «άγγιξαν» το άριστα.