Περισσότερες από 120 φάλαινες σκοτώθηκαν καθώς εξοκείλαν στα απομακρυσμένα νησιά Τσάταμ στον Ειρηνικό Ωκεανό.