Home / Ελλάδα / Νέα φορολογικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Νέα φορολογικά μέτρα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εσοδα 3,175 δισ ευρώ προσδοκά η κυβέρνηση από τα φορολογικά μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, ενώ πάνω από 1 δισ. ευρώ είναι οι εξοικονομήσεις από την αλλαγές στο συνταξιοδοτικό. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δημοσιεύει η “Κ”, προβλέπονται:

– 2.390 εκατ. ευρώ από τις τροποποιήσεις στον ΦΠΑ (795 εκατ. το 2015)

-75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για τους κλάδους πυρός και αυτοκινήτων

– 410 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων

– 48,5 εκατ. ευρώ από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων, καθώς και την αύξηση του συντελεστή του εν λόγω φόρου για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και τις δεξαμενές κολύμβησης

– 251 εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ (η οποία περιορίζεται για το 2015 στο ποσό των 221 εκατ. ευρώ)

– 600 εκατ. ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων

Επίσης, από τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό υπολογίζεται εξοικονόμηση 25,6 εκατ. ευρώ για το 2015 117,6 εκατ. ευρώ για το 2016, 239,2 εκατ. ευρώ για το 2017, 344,7 εκατ. ευρώ για το 2018 και 455,3 εκατ. ευρώ για το έτος 2019. Επίσης προβλεπεται αύξηση των εσόδων ύψους 854 εκατ. ευρώ από την αύξηση των εισφορών υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Αλλαγές στον ΦΠΑ

1. Περιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13 %), ενώ για αυτά που υπάρχει ειδική πρόβλεψη (πλέον μόνο φάρμακα και εμβόλια για τον άνθρωπο, βιβλία συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων, και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων) ο συντελεστής ορίζεται στο 6 % από 6,5%. Ενδεικτικά στα αγαθά και υπηρεσίες που μετατάσσονται από τον μειωμένο (13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) περιλαμβάνονται τα άνθη, ο καφές, το τσάι, διάφορα έλαια και λίπη, η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, η εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων κ.λπ., ενώ η διαμονή σε ξενοδοχεία κάμπινγκ κ.λπ. μετατάσσεται από το συντελεστή 6,5 % στο συντελεστή 13 %. Επίσης παύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%) συντελεστές ΦΠΑ. Ειδικότερα, καταργούνται από 1.10.2015 στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.

3. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης).

Φορολογία επιχειρήσεων

Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από το 26% στο 29%. Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής Φ.Ε. των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων από το 80% στο 100%. Ειδικά για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής που εφαρμόζεται για τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ορίζεται σε 75% (από 55% που ισχύει). Απο το σχέδιο νόμου προκύπτει ότι το μέτρο αυτό αφορά μόνο ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις. Για τις ανώνυμες εταιρείες δεν προκύπτει καμία αύξηση του συντελεστή φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μέχρι την κατάθεση και ψήφιση του σχεδίου νόμου απο την Βουλή να υπάρξουν τροποποιήσεις. Κι αυτό διότι το παρόν σχέδιο νόμου είναι γραμμένο στο πόδι, με πολλές παραλείψεις και λάθος παραπομπές σε προηγούμενους νόμους και άρθρα. Για παράδειγμα, στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου αναφέρεται ότι για το έτος 2015 η αύξηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και προσωπικές επιχειρήσεις θα ανέλθει στο 75% απο 55% σήμερα, ενώ στο σχέδιο νόμου αναφέρεται ότι θα ανέλθει στο 100%.

Φόρος πολυτελείας

Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος υπολογίζεται επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Επίσης αυξάνεται ο επιβαλλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης στο 13% (από 10%) επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

Εισφορά αλληλεγγύης

Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα:

– για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής επανέρχεται στο 2% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014, από 1,4% που ισχύει σήμερα),

– για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 4% (από 2,1% που ίσχυε από 2015) ,

– για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται στο 6% (από 2,8% που ίσχυε από 2015) ,

– για εισοδήματα από 500.001 και άνω ο συντελεστής αυξάνεται στο 8% (από 2,8% που ίσχυε από 2015) και τέλος

Εισφορά αλληλεγγύης πολιτικών

Για το συνολικό καθαρό εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς παραμένει στο 5% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014).

About totritomati

totritomati