Ένα βήμα πριν από την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους φαίνεται πως βρίσκεται η κυβέρνηση.