Η πλειοψηφία των Κινέζων πολιτών αναμένουν μελλοντική αύξηση των εισοδημάτων τους, παρά τη μεσοπρόθεσμη πίεση από την πανδημία COVID-19, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας.