Συμμετοχή στη «Συμμαχία Ευθύνης και Αλληλεγγύης» της Κ.Ε.Δ.Ε. για κάλυψη τοπικών αναγκών σε όλη την Ελλάδα.