Η Κομισιόν πρότεινε σήμερα να συμπληρώσει τη χρηματοδοτική στήριξη για τους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής ως απάντηση στην κρίση της Συρίας κατά 585 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Από το ποσό που προτείνεται σήμερα, 100 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την Ιορδανία και τον Λίβανο, που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό προσφύγων στον κόσμο, ενώ 485 εκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουν πρόσφυγες στην Τουρκία το 2020 και θα συνεχίσουν τα δύο εμβληματικά ανθρωπιστικά προγράμματα της ΕΕ.