Ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήλθε στα 996.