Όταν πρόκειται για διάσημα πρόσωπα, υπάρχουν λίγα που δεν έχει φωτογραφίσει ο Rankin.