Απάντηση στο ζήτημα της αστικής ευθύνης των ξενοδοχειακών μονάδων, από τυχόντα θέματα προκύψουν ελέω κορωνοϊού, δίνει διάταξη του νομοσχεδίου για τον καταδυτικό τουρισμό, με τίτλο “Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη”.